logo

Protección de datos personales

De conformitat amb el que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal,
l'informem que les dades que vostè ens faciliti seran incorporades al sistema de tractament titularitat
d’ INDUSTRIAL LABORATORIS R.REIG, S.L. amb CIF B65324238 i domicili social situat a Garcilaso 4 Baixos,
amb la finalitat de PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL; GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA.

Es procedirà a tractar les dades de manera lícita, legal, transparent, adequada, pertinent, limitada,
exacta i actualitzada. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat
modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter
personal així com revocar el consentiment prestat, dirigint la seva petició a la direcció postal o al correu
electrònic analisisreig@analisisreig.cat i podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar
la reclamació que consideri oportuna.